fbpx

#BLOG | Verder de markt in

Het afgelopen halfjaar heeft Pull Position elke maand een blog over haar visie en ervaring over uiteenlopende thema’s in de marketing en tuinbouwwereld op Floranews gedeeld. In april vertelde John over structuur in verkoopactiviteiten en hoe Pull Position deze bij haar klanten inzet.

Pull Position begeleidt al jaren kwekers, telersverenigingen en veredelaars op het gebied van verkoop bij het tot stand brengen van acties, orders en ontwikkelen van vaste lijnen bij exporteurs en eindklanten. Of je nu kweker bent of veredelaar, je bent altijd op zoek naar het juiste kanaal voor je product. In onze dynamische bloemen- en plantensector houden we continu rekening met de ontwikkelingen binnen de verschillende afzetkanalen. Vaak kiezen we niet voor slechts één kanaal, maar werkt juist de combinatie van afzetkanalen. Met de klant samen activeren we de meest kansrijke kanalen.

Up-to-date blijven

Door regelmatige marktbezoeken in diverse landen en goede contacten met exporteurs houden we onze marktinformatie up-to-date. Bij Pull Positon vinden we het zeer belangrijk de Europese markt goed te kennen om zo via de juiste kanalen verschillende eindklanten te bereiken.

Ruud Olsthoorn is jouw persoonlijke ambassadeur in het buitenland. Hij zal International Market Activition binnen Pull Position voor verschillende klanten in de tuinbouw vorm gaan geven.

Nieuwe dienst: Internationale marktactivatie

Sinds april gaan we hierin nog een stapje verder. In samenwerking met Ruud Olsthoorn start Pull Position een nieuwe dienst richting exporteur en eindklant in het buitenland, genaamd Internationale marktactivatie. Diverse klanten van Pull Position hebben de afgelopen jaren aangegeven behoefte te hebben aan ‘een persoon in het veld’, iemand met ervaring die marktkansen kan verkennen, in gesprek gaat met een (potentiële) eindklant en vervolgens waar nodig activatie kan inzetten. Hiermee beantwoorden wij deze vraag met een persoonlijk ambassadeur in binnen-en buitenland. We merken dat bedrijven zich verderop in de keten willen profileren. Kwekers en veredelaars willen hiervoor het liefst rechtstreeks in contact komen met de eindklant in het buitenland. Door onze nieuwe dienst, met gerichte aandacht voor een merk of product in het buitenland, brengen we de bron dichterbij de eindklant en vertellen we het verhaal achter de bloem of plant.  Alle tussenliggende schakels worden hier nauw bij betrokken. Door het intensieve contact met de eindklanten bouwen we samen duurzame relaties op in de keten en voegen we waarde toe.

Structuur in verkoop

Wij zien een groot belang in structuur van verkoopactiviteiten en fungeren bij onze klanten daarom vaak als ‘stok achter de deur’. We houden regelmatig verkoopoverleg met de verkoopmedewerkers bij onze klanten om de laatste ontwikkelingen in de markt met de klant te bespreken. Daarbij worden gemaakte afspraken bewaakt, kansen besproken en verkoopactiviteiten met elkaar afgestemd. Aan de hand van het verkoopplan worden structurele bezoeken naar exporteurs en eindklanten ingepland.
Als voorbeeld hebben we bij het product Garden Orchid van Anthura ondervonden dat het goed informeren van de eindklanten zorgt voor meer draagvlak in de keten en leidt tot betere verkoop en hogere marges voor alle partijen.

Volgens ons wordt het succes bepaald door een goede samenwerking tussen de verschillende schakels in de keten. En een goede verstandshouding tussen klant en eindklant met alle tussenliggende schakels is hierbij noodzakelijk. Ieder kanaal vraagt namelijk om een andere aanpak! Wil je meer weten over onze verkoopactiviteiten, marktbezoeken of onze nieuwe dienst Internationale marktactivatie? Neem dan contact op met John.

Gerelateerde berichten