fbpx

#BLOG | “Let’s innovate together”

Hoe disruptief is de Nederlandse tuinbouw?

Het afgelopen halfjaar heeft Pull Position maandelijks een blog met haar visie en ervaring over uiteenlopende thema’s in de marketing en tuinbouwwereld gedeeld op FloraNews. In de blog van juni deelde Frank van Mil van Pull Position zijn visie over de inzet van ontwrichting in de tuinbouw voor het ontstaan van nieuwe verdienmodellen.

Start-ups

Afgelopen week was ik uitgenodigd voor het seminar ‘Let’s improve together’ van Royal Brinkman. Hét innovatieseminar voor de hortisector werd ons beloofd. Dat is in alle opzichten waar gemaakt. Spannende sprekers die ons via een veelvoud aan onderwerpen meenamen in de tuinbouwwereld van de toekomst. Daarnaast zorgde de zeer goed gevulde zaal met gasten uit de gehele hortibusiness en de fantastische organisatie voor een zeer geslaagde bijeenkomst, wat de afgelopen jaren nog maar zelden in onze wereld is vertoond.  Klapstuk van de middag was voor mij Constantijn van Oranje die in zijn inspirerende verhaal de Nederlandse tuinbouw een spiegel voorhield op het gebied van vernieuwing via start-ups. Hij vroeg de zaal of de Nederlandse tuinbouw haar voorsprong ook over 15 jaar nog behoudt. Een groot aantal bevestigende geluiden uit de zaal, waarin ik vooral positief optimisme herkende en niet de zelfverzekerdheid van een sector die precies weet hoe de hazen gaan lopen over vijf tot tien jaar. Waar zit volgens de broer van onze koning nu juist het pijnpunt?

We hebben het in Nederland ten opzichte van andere landen, zoals China, vaak te goed om echt te kunnen excelleren. Om te zorgen dat je eigen business kan blijven bestaan moet je zelf ontwrichtend durven denken. Disruptie en wendbaarheid zijn bepalend voor concurrentiekracht. Ofwel: wat zijn de innovatieve verdienmodellen van de toekomst en hoe ziet mijn eigen business er over tien jaar uit? Meteen na afloop van de dag ben je geïnspireerd en heb je met enkele andere gasten geestdriftige gesprekken hoe we dat morgen anders kunnen doen. Maar de week erna hebben we het allemaal weer heel druk met de dagelijkse gang van zaken. Wie gaat hier dan daadwerkelijk mee aan de slag?

Let’s innovate together

Het enige kritiekverbeterpunt op het prachtige seminar van Royal Brinkman dat ik zou kunnen bedenken is de titel. Samen verbeteren is een prachtige doelstelling, maar betekent nog altijd het verbeteren van de bestaande business. Tegelijkertijd wordt opgeroepen om samen te werken aan innovaties voor een gezonde toekomst. Samen innoveren, dus eigenlijk: Let’s innovate together. Als je écht de business disruptief wil benaderen zul je met nieuwe innovaties moeten komen. En anders doet een ander dat voor jou. Echte innovaties die leiden tot een totaal omgooien of ontwrichten van de bestaande business, heb ik tot op heden nog weinig gezien. Een bedrijf dat de grootste producent van glasgroente is, de wereld voedt, maar zonder bezit van één enkele m2 glas. Of een onlineplatform dat zoveel inspiratie biedt dat hierdoor hét saleskanaal is voor de wereldwijde bloemen- en plantenbranche. Zijn die er al?

Zijn hiervoor ingewikkelde lean start-up-methodes nodig om zoiets in gang te zetten? Moet je hier grote strategie goeroes hun licht over laten schijnen in meerdaagse sessies? Ga je om dit te kunnen eerst in de leer bij de groten der aarde uit Silicon Valley? Volgens mij niet. Zorg alleen wél dat je tijd inruimt om hierover na te denken en met een paar mensen hierover van gedachte kan wisselen. Reserveer innovatietijd en kijk naar simpele voorbeelden uit de dagelijkse praktijk. Wat doen zij goed en wat hebben zij fout gedaan. En ga dan eens voor jezelf na hoe een ander joúw verdienmodel onderuit zou halen. Als je dat weet ben je al een heel eind op weg naar de oplossing om je bedrijf om te vormen tot een nieuw verdienmodel. Welke innovaties zullen daarvoor nodig zijn? Bedenk dat je bij de klant begint en van daaruit teruggaat naar de benodigde technologie (Steve Jobs).  En bedenk dat strategie en nieuwe verdienmodellen bouwen net is als hardlopen; de zwaarste meter is over de drempel. Begin gewoon!

Marketing voor machines

Ook wij van Pull Position zullen kritisch moeten kijken naar onze eigen business. Marketing als definitie voor het beïnvloeden van het aankoopgedrag van mensen moet op korte termijn worden uitgebreid met marketing voor machines, gebaseerd op algoritmes. Hoe beïnvloed je niet alleen mensen, maar ook de algoritmen van de grootse zoekmachines of andere computers. Ook wij zijn aan het innoveren en binnenkort zullen we dat ook openbaren.

Ter afsluiting een mooie one-liner om te onthouden vanuit het Omdenken:

Als je focust op resultaat, zul je niet veranderen, als je focust op verandering zul je resultaat zien.

Gerelateerde berichten